KL-trä (korslimmat trä) är massiva träskivor av hyvlat senvuxet norrländskt virke som limmas ihop med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet. Resultatet är ett byggelement som är tvärstyvt  och tåligt i förhållande till sin låga vikt. Det ger möjlighet till både stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage. Korslimmat trä har byggegenskaper som öppnar upp möjligheter för en rad olika användningsområden.

Rationella skarvtyper ger snabbt montage och materialet kan bearbetas med traditionella handverktyg. Med sina fuktbuffrande egenskaper bidrar KL-trä till ett inomhusklimat, samtidigt som den massiva konstruktionen ger bra brandmotstånd.

Bjälklag i KL-trä kan levereras i stora spännvidder, vilket ger valfrihet i planlösningar och möjlighet till stora fria ytor. KL-trä är anpassat för att underlätta effektivt montage och kan med fördel användas till exempel som entresolbjälklag eller villabjälklag.

Väggar i KL-trä väljs vanligen för sin stora lastbärande och stabiliserande kapacitet. KL-träet ger även goda byggnadsfysikaliska egenskaper så som ljud- och brandavskiljning. Skivans fuktbuffrande egenskaper bidrar även till ett jämnare och bättre innerklimat.

Till yttertak kan KL-trä levereras som sammansatta element som täcker in en stor yta och beläggs med plåt eller tegel. I denna takkonstruktion används taket som stabiliserande element, vilket gör att inga ytterligare stabiliserande skivor behövs.

Proguide KL-trä. Ett webbverktyg för planering och projektering med färdiga byggdelar i KL-trä.

ikon proguide KL-trä i Sverige och världen


KL-trä (korslimmat trä)
är den standardiserade svenska benämningen och den som rekommenderas att användas i Sverige.

CLT (cross-laminated timber)
var den ursprungliga engelska beteckningen på produkten.

Crosslam
är den standardiserade engelska termen.

X-lam
är en synonym till crosslam och den engelska standardiserade benämningen, som även antagits som företagsnamn av ett antal olika företag i olika delar av världen.

KLH (Kreuzlagenholz)
är den tyska benämningen och även namnet på det företag som bildades som resultat av den ursprungliga forskningen i österrikiska Graz.

Massivträ
var en tidig svensk benämning på produkten. Den kan dock förväxlas med exempelvis vanligt konstruktionsvirke och bör därför undvikas.

Källa: Tidningen Trä