Fingerskarvning är en bra lösning när spännvidderna ökar och konstruktionsvirkets normala längd inte räcker till. Dessutom ger fingerskarvning en möjlighet att exaktkapa kortare längder med maximerat materialutnyttjande. Vid kortare längder kan vi även leverera längdanpassande paneler.