Låt limträ vänja sig vid miljön Limträ levereras från fabrik med en fuktkvot på ca 12%, som sedan kommer att  anpassas till det slutliga inomhusklimatet. Innan du monterar dina limträkomponenter kan det vara en bra idé att låta dem ligga en tid i den miljö som de slutligen ska användas. Genom att låta limträ långsamt acklimatisera sig innan det monteras minskar risken för problem orsakade av till exempel luftklimat- och temperaturskillnader.

Förändringar med årstiderna Tänk på att Limträ följer årstiderna genom att antingen krympa eller svälla, men utan att hållfastheten för den skull påverkas.

Skydda ändbitarna Limträelement som placeras utomhus med exponerat ändträ och översidor bör om möjligt förses med en ventilerad inklädnad. Om detta inte är möjligt, ska ytorna behandlas så att uppfuktning och uttorkning sker långsamt.

Lyft limträ på rätt sätt Vid eventuella kranlyft bör du använda breda stroppar och skydda kanter med plåtvinklar eller annat kantskydd, så att inga lyftmärken uppkommer i limträelementen.

Trolla bort inbuktningar Tryckskador som har orsakat mindre inbuktningar i limträ, utan att skada fibrerna, är många gånger möjliga att åtgärdas. Genom att lägga till exempel en blöt handduk på det skadade området kan fibrerna resa sig så att inbuktningen försvinner. Om det inte skulle fungera, kan du stryka ett varmt strykjärn över den blöta handduken för att hjälpa de tilltuktade fibrerna att resa sig.

Tänker du måla din limträbalk? Det går alldeles utmärkt att till exempel kvistlacka, spackla och måla dina limträkomponenter, precis som för vanligt trä. Prata gärna med din lokala färghandel för rådgivning.

Skruva och såga? Självklart kan du skruva, borra, spika och såga i dina balkar och pelare i limträ, eftersom de i grunden har samma egenskaper som traditionella träkomponenter. Däremot bör du rådfråga en konstruktör om du ska göra något som du tror att kan påverka hållfastheten.

Montera limträpanel Det är enkelt och snabbt att montera våra limträpaneler. Mattias och Björn visar hur du gör här