För att hjälpa naturen lite på traven här uppe i kalla Norden kan ett växthus vara ett bra hjälpmedel som låter dina egna ambitioner sätta gränserna för odlingarnas utformning. Med pelare och balkar i limträ har du en stomme som är både vacker och tålig, antingen utifrån en egen konstruktion eller med hjälp av färdiga ritningar.