Limträ är ett material som gör det möjligt att med relativt enkla medel skapa uppskattade lösningar. Ta till exempel det här smarta solskyddet, som kort och gott består av två limträpelare med betongplintar i botten och en uppspänd segelduk. Ingen speciellt avancerad konstruktion, som är snabb att bygga och erbjuder ett svalkande solskydd.