För dig som har fördelen av att bo vid vattnet kan en sjöbod bli en naturlig samlingspunkt under sommarhalvåret. Med en bärande konstruktion i limträ bygger du enkelt och snabbt en funktionell stomme. Både fasaden i limträpanel och soldäckets limträtrall är uppskattade designlösningar, som samtidigt är perfekt lämpade för att stå emot vädrets krafter.