möjligheter som skapas. Både vad gäller materialets bärande egenskaper och möjligheten att ta tillvara dess naturliga skönhet i synliga trädetaljer som bidrar till en behaglig hemmamiljö.