Gemensamt för alla våra limträprodukter är att de tar tillvara materialets goda egenskaper och skapar möjligheter för dig som hemmabyggare. Det kan handla om allt ifrån pelare och balkar i bärande konstruktioner, till en snygg och långlivad fasad i limträpanel eller en ombonad uteplats. Tack vare den låga vikten kan limträ ofta monteras för hand och det är relativt lätt att både transportera och hantera. Dessutom kan materialet bearbetas för till exempel håltagning och justering med hjälp av enkla handvektyg. Möjligheterna och användningsområdena är stora, både vad gäller praktisk funktion och i lösningar som tilltalar det estetiska ögat. Eller varför inte en kombination?

Inspiration och produktinformation
Ladda ner våra produktfoldrar och broschyrer, med inspirerande idéer och fakta om produkterna.

tvärbalk