Trall

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 10220956654201815 22x95 F, Trall, Impregnerad - LP A 654 LP
 10221206655201815 22x120 F, TRALL, Impregnerad - LP B 655 LP
 10280956657201815 28x95 F, Trall, Impregnerad - LP A 657 LP
 10281206658201815 28x120 F, Trall, Impregnerad - LP A 658 LP
 10281206658201819 28x120 F, Trall, "Brun" Impregnerad - LP B 658 LP

 

Konstruktionsvirke

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 10340456601201819 34x45 F, Planhyvlat, Impregnerad - LP B 601 LP
 10340706602201819 34x70 F, Trall, Impregnerad - LP B 602 LP
 10340956603201819 34x95 F, HV, Impregnerad - LP B 603 LP
 10341456605201819 34x145 F, HV, Impregnerad - LP B 605 LP
 10360686645201839 36x68 F, Byggregel, Impregnerad - LP B 645 LP
 10361486647201819 36x148 F, Byggregel, Impregnerad - LP B 647 LP
 10450456610201819 45x45 F, Byggregel, Impregnerad - LP A 610 LP
 10450706611201819 45x70 F, Byggregel, Impregnerad - LP A 611 LP
 10450956612201819 45x95 F, Byggregel, Impregnerad - LP A 612 LP
 10451206613201819 45x120 F, Byggregel, Impregnerad - LP A 613 LP
 10451456614201819 45x145 F, Byggregel, Impregnerad - LP A 614 LP
 10451706615201819 45x170 F, Byggregel, Impregnerad - LP A 615 LP
 10451956616201819 45x195 F, Byggregel, Impregnerad - LP A 616 LP
 10452206617201819 45x220 F, Byggregel, Impregnerad - LP A 617 LP
 10480486620201839 48x48 F, Byggregel, Impregnerad - LP B 620 LP
 10480686621201819 48x68 F, Byggregel, Impregnerad - LP B 621 LP
 10480986622201819 48x98 F, Byggregel, Impregnerad - LP A 622 LP
 10481486624201819 48x148 F, Byggregel, Impregnerad - LP A 624 LP
 10481986626201819 48x198 F, Byggregel, Impregnerad - LP A 626 LP
 10700706631201819 70x70 F, Byggregel, Stolpe, Impregnerad - LP A 631 LP
 10950956640201819 95x95 F, Byggregel, Stolpe, Impregnerad - LP A 640 LP

 

Impregnerad utvändig panel

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 10190986546201815 19x98 F, 3rs, Råsida, Impregnerad - LP B 546 LP
 10191236547201815 19x123 F, 3rs, Råsida, Impregnerad - LP B 547 LP
 10191486548201815 19x148 F, 3rs, Råsida, Impad, LP B 548 LP
 10220956552201815 22x95 F, 3rs, Råsida, Impregnerad - LP B 552 LP
 10221206553201815 22x120 F, 3rs, Impregnerad - LP B 553 LP
 10221456554201815 22x145 F, 3rs, Impregnerad - LP B 554 LP

 

Övrigt

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 10341186907201815 34x118 F, Räckesprofil, Överliggare, Imp - LP B 907 LP
 10341436908201819 34x143 F, Räckesprofil, Impregnerad - LP B 908 LP

 

Förklaring lagerstatus
A Alltid i lager
B Säsongslager eller begränsat lager
C Ej lagerhållet