Stomtyp lämplig för till exempel industribyggnader, lager och lantbruksbyggnader. Konstruktionen stabiliseras direkt via ramverkan för vind mot långsida. Lösningen är traditionell och väl beprövad inom lantbruket. Med optimerade dimensioner erhålls en priseffektiv stomme som är relativt lätt att montera. Lämplig bredd 12–25 meter, med en taklutning på 25–45 grader.