Stomtyp lämplig för exempelvis industrilokaler, lantbruksbyggnader och tillbyggnader. Precis som stomtyp 1 ger denna konstruktion en fri spännvidd som ger möjlighet till stora variationsmöjligheter. Ett exempel är att göra en del av stommen varmisolerad och låta resterande del vara kall, vilket kan vara praktiskt i bland annat maskinhallar med verkstadsdel. Lämplig bredd 10–30 meter.