Martinsons byggsystem i limträ och KL-trä erbjuder unika möjligheter inom påbyggnader av befintliga hus. Tack vare byggdelarnas styrka i förhållande till dess låga vikt kan påbyggnader göras utan de dyra och tidskrävande stomförstärkningar som ofta krävs med andra material. Påbyggnader i limträ brukar också uppskattas för sina ljusa och behagliga miljöer och tack vare limträets flexibilitet är möjligheterna till estetiska designlösningar många.

Du undviker stomförstärkningar Materialets höga bärförmåga kombinerat med dess låga vikt gör det möjligt att göra en påbyggnad där det inte skulle ha varit möjligt med ett annat material, pga. den ökade vikten på den befintliga grunden. Byggdelarnas låga vikt gör även att man ofta klarar en påbyggnad utan dyra stomförstärkningar.

Hög prefabriceringsgrad Martinsons har utvecklat lösningar där dragningar av el, värme och sprinklersystem levereras integrerade i bjälklagens underkant.

Montagesystemet Extoler Systemet inkluderar en travers som lyfter byggdelarna på plats, skyddsräcken för fallskydd, belysning och ställning för kompletteringsarbeten på fasad. Dessutom täcks hela den aktuella huskroppen in med hjälp av ett väderskydd, som följer med uppåt vartefter arbetet fortskrider tills det permanenta taket är på plats.

Torrt byggande Genom att välja Martinsons montagesystem Extoler skyddas stommens alla byggdelar under hela montagetiden, vilket garanterar ett slutresultat med hög kvalitet.

Korta byggtider Den höga prefabriceringsgraden i kombination med montagesystemet Extoler och rationella byggprocesser gör att byggtiden för en påbyggnad blir kort. Normalt räknar man med ungefär 1,5 veckas byggtid per plan.

Miljön vinner på limträ
Även ur miljösynpunkt är limträ ett mycket bra alternativ. Inget annat byggmaterial kräver så lite energi vid framställningen som trä. Trä binder koldioxid under hela sin livslängd och är det enda helt förnyelsebara byggmaterialet. Faktum är att Martinsons limträprodukter har ett negativt värde för carbon footprints. Det innebär att träet binder mer koldioxid än vad det släpper ut under sin livscykel. Restprodukterna från träindustrin tas dessutom tillvara och används för att producera miljövänligt bränsle som kan ersätta det fossila.

Brandsäkert
Limträ är ett säkert material vid brand. Det kolar snarare än brinner och gör det med en konstant hastighet. Martinsons levererar limträstomsystem upp till brandklass R60 utan att några större dimensionsförändringar krävs. Detta innebär att limträkonstruktioner är brandsäkrare än oskyddade stålkonstruktioner, vilket ofta ger lägre brandpremier.

Vi värnar skogen
För oss på Martinsons är ett aktivt, friskt och hållbart skogsbruk enormt viktigt. Det är ju från skogen vi får den värdefulla träråvaran. Därför är alla våra virkesköpare välutbildade med god förmåga att ge råd om skogsbruk och skötsel till skogsägarna.

Samtliga Martinsons anläggningar är certifierade enligt ISO 14001 och dessutom är flera av våra produkter CE-certifierade. Vi är även certifierade enligt PEFC och FSC®, (FSC-C107490), för spårbarhet av råvara.