En modulbaserad maskinhall med
rejält svängrum och tydligt pris.

Martinsons Maskinhall LSFH är en modulbaserad konceptbyggnad med öppna ytor och högt i tak. Hallen erbjuder stor flexibilitet i anpassningen till verksamheter med behov av uppställning och service för sina fordon och maskiner.

Grunden i erbjudandet är ett moduluppbyggt sortiment med bärande stommar i limträ. När önskad storleksversion är vald kan stommen kompletteras med materialsats för färdig oisolerad hall med alternativa fasadlösningar.

Martinsons maskinhall LSFH ingår i Martinsons sortiment av färdiga limträhallar. Hallen är utvecklad för att förenkla, erbjuda snabb leverans och spara pengar för kunden. Varje detalj har optimerats ur såväl produktions- som montagesynpunkt, för att erbjuda en prisvärd byggnad med hög kvalitet och materialstandard.

Intresserad och vill veta mer? Dra iväg ett mail till Anna Wikholm Kjellberg, så hör hon av sig till dig. Anna har full koll på maskinhallen och hjälper dig gärna vidare. Du hittar hennes kontaktuppgifter här till vänster.

Motsvarande information kan du även ladda ner som produktblad här.


Martinsons färdiga maskinhall interiör


Tidsbesparande byggprocess Byggnaden har optimerats för att möjliggöra ett rationellt och snabbt montage på plats. 
Valbar storlek Byggnaden är skalbar, med bredder på 12, 16 respektive 20 meter och längder från 20 till 40 meter. 
Valbar fönster-, dörr och portplacering Möjlighet att kombinera olika fasadalternativ efter de flesta behov. 
Öppna ytor och fri höjd Stomkonstruktionen är utformad för att skapa svängrum på tvären, längden och höjden. 
Tydlig prisbild Fasta prislistor för allt som ingår i Martinsons leverans. 
Hög brandsäkerhet Limträkonstruktioner är brandsäkrare än oskyddade stålkonstruktioner. 
Attraktiv innemiljö Trä ger en ombonad miljö samtidigt som utformningen är ljus och luftig. 
Miljösmart Valet av trä som byggnadsmaterial innebär mer än halverad klimatbelastning jämfört med andra material. 


Limträstommar med valbara bredder och längder

Grunden i Martinsons maskinhallserbjudande är ett brett moduluppbyggt sortiment av bärande limträstommar. Materialleveransen består av en komplett monteringsfärdig byggsats inklusive takåsar, smiden och ingjutningsdetaljer. I leveransen ingår även tydliga montageinstruktioner för ett smidigt montage. Som tillval erbjuds även montage. 

 

Stomsortiment och priser

Stomsortiment och priser

Priser exkl moms. Frakt tillkommer.

 

Utförande och material

Stomme Limträ.
Beslag och smiden Varmförzinkat stål.

 

Specifikationer

Dimensionering och utförande enligt EuroCode och Boverkets byggregler.
Snölast Upp till snözon 3,5.
Vindlast Upp till 26 m/s, terrängtyp II.

 

Tillval montage trästomme

Martions färdiga maskinhall tillval montage trästomme

 


Komplettering till färdig byggnad med valmöjligheter

I produktfamiljen ingår möjlighet att komplettera med tak och önskade kombinationer av alternativa port-, dörr- och fönsterplaceringar. Den sammantagna leveransen omfattar då en komplett oisolerad byggnad, antingen som materialsats eller färdigmonterad hall.

 

Tak och panel

I takleveransen ingår materialsats bestående av takplåt och takavvattning. Som fasadbeklädnad erbjuds möjlighet att välja mellan stående eller liggande panel, med eller utan ytbehandling.

Martinsons färdiga maskinhall tak och paneler

 

Fasadalternativ

Moduluppbyggnaden innebär i stort sett enhetliga mått såväl mellan stomlinjer som mellan pelare i gavlar. I facken mellan dessa (märkta med F=fullbredd) kan fasadmodulerna kombineras fritt, med reservation för vissa begränsningar enligt nedan. För de smalare facken (märkta med S) i hörnen på gavlarna med 12 m respektive 20 m finns anpassade moduler med möjlighet att även där sätta in fönster och dörrar.

Martinsons färdiga maskinhall fasadalternativ

 

Valbara fasadmoduler i F-fack (Fack med fullbredd)

Martinsons färdiga maskinhall valbara fasadmoduler

Fönster

2-glas, fast fönster i trä/aluminium, 1,0 x 1,5 m.
Vit insida och aluminium natur utsida.

 

Dörrar

Ytterdörr, slät med överljus, 1,0 x 2,6 m.
Antracitgrå (RAL 7016).

 

Portar

Tät vikport 4,0 x 4,5 m.
Antracitgrå (RAL 7016).

 

Valbara anpassade fasadalternativ i S-fack

(Smala fack i gavelhörn)
I S-fack finns möjlighet att sätta in antingen ett fönster eller en dörr.

Not: En modul med tät vägg per gavel respektive långsida krävs för vindsstabilisering. (Kan sättas i antingen F-fack eller S-fack)


 

Prisexempel kompletteringar till tät byggnad 

Priserna omfattar tak, takavvattning och stående panel samt portar, dörrar och fönster enligt nedan.

Martinsons färdiga maskinhall prisexempel tät byggnad

 

Leverans och omfattning vid beställning av komplett byggnad 

Limträstomme Prefabricerad monteringsfärdig byggsats inkl takåsar, smiden och ingjutningsdetaljer.
Kompletteringar till tätt hus Materialsats för tätt hus inkl. portar, dörrar och fönster. Valda fasader levereras som materialsatser med färdigkapade reglar. Stående panel levereras i 5,1 m fast längd för långsidor och gavlar. Panel i övre del av gavel och för portar, dörrar och fönster kapas på plats. Liggande panel, vindskivor och fönsterfoder levereras i löpande längder.
Montageanvisning Montage som tillval.
Underlag grundprojektering Ingjutningsplan och laster från stomme.
Produktdokumentation Huvudritningar, tekniska specifikationer och bygghandlingar i erforderlig omfattning. 

 

Tillkommer från valfri leverantör

Mark- och grundentreprenad.
Eventuellt montage.
Inköp och installation av el och VVS.
Eventuell isolering med tillhörande ytskikt på insida.