Stomtyp lämplig för till exempel affärslokaler, idrottshallar och mindre ridhus. Med momentstyva ramhörn, som skapas via ett smidesbeslag i skarven mellan pelare och balk, blir konstruktionen öppen och fri från såväl pelare som stag. Med nedfällda åsar mellan ramarna är det möjligt att använda till exempel ett sandwichelement som taklösning. Lämplig bredd 10–16 meter.