Martinsons erbjuder idag nio olika stomtyper och bistår gärna med konsultation för att underlätta valet av stomtyp. Det enda du behöver göra är att kontakta oss, så återkommer vi med förslag och ger dig ett fast pris på din nya byggnad. Utifrån vårt standardsortiment kan vi skräddarsy en stomme som passar dina behov.

Att välja stomtyp Valet av limträstomme baseras på tekniska och ekonomiska incitament, där behovet av fria ytor utan stödjande pelare avgör vilken stomtyp som är bäst lämpad för varje enskilt projekt.

Från idé till färdig byggnad I Martinsons byggsats ingår en exakt tillkapad stomme, inklusive alla tillhörande smiden, ingjutningsdetaljer, kompletta ritningar och montageanvisningar. Dessutom erbjuder vi montage och kan som ansvarig entreprenör leverera en byggnad med önskad färdigställandegrad.

Lätt, starkt och vackert
När du väljer limträ får du många fördelar på köpet. I förhållande till sin egenvikt är limträ nämligen starkare än både stål och betong. Det leder till låga kostnader för både grundläggning och transport. Lokaler i limträ brukar också uppskattas för sina ljusa och behagliga miljöer och tack vare limträets flexibilitet är möjligheterna till estetiska designlösningar många.

Miljön vinner på limträ
Även ur miljösynpunkt är limträ ett mycket bra alternativ. Inget annat byggmaterial kräver så lite energi vid framställningen som trä. Trä binder koldioxid under hela sin livslängd och är det enda helt förnyelsebara byggmaterialet. Faktum är att Martinsons limträprodukter har ett negativt värde för carbon footprints. Det innebär att träet binder mer koldioxid än vad det släpper ut under sin livscykel. Restprodukterna från träindustrin tas dessutom tillvara och används för att producera miljövänligt bränsle som kan ersätta det fossila. 

Brandsäkert
Limträ är ett säkert material vid brand. Det kolar snarare än brinner och gör det med en konstant hastighet. Martinsons levererar limträstomsystem upp till brandklass R60 utan att några större dimensionsförändringar krävs. Detta innebär att limträkonstruktioner är brandsäkrare än oskyddade stålkonstruktioner, vilket ofta ger lägre brandpremier.

Vi värnar skogen
För oss på Martinsons är ett aktivt, friskt och hållbart skogsbruk enormt viktigt. Det är ju från skogen vi får den värdefulla träråvaran. Därför är alla våra virkesköpare välutbildade med god förmåga att ge råd om skogsbruk och skötsel till skogsägarna.

Samtliga Martinsons anläggningar är certifierade enligt ISO 14001 och dessutom är flera av våra produkter CE-certifierade. Vi är även certifierade enligt PEFC och FSC®, (FSC-C107490), för spårbarhet av råvara.