Som kund väljer du själv med vilken färdigställandegrad den aktuella byggnaden ha när den lämnas över. En grundentreprenad upphandlas vanligtvis lokalt av beställaren själv. Den färdigställandegrad som erbjuds kan anpassas efter beställarens önskemål. Som vi ser det finns det stora fördelar med att ge Martinsons stort åtagande:

Bara en part att vända sig till När Martinsons anlitas för att hantera merparten av leverans och montage i ett projekt erbjuder vi total trygghet för det som ryms inom vår del av entreprenaden.

Garantiåtagande och försäkringar I alla montage vi åtar oss har vi branschenliga försäkringar och garantier för vår del av entreprenaden.

Logistik och skarpa tidsplaner När Martinsons anlitas som entreprenör tar vi även på oss planering av logistiken, något som annars är upp till kunden själv att ansvara för.

Ett fast pris som stämmer När vi sköter alla moment, från projektering och tillverkning till logistik, transporter och montage, minskar risken för att det ska dyka upp tillkommande kostnader.


Det här är fyra typexempel på hur vårt åtagande kan se ut:

Laktare_konstruktion_280x140px.jpg
Materialleverans stomme
Om beställaren väljer att själv ansvara för montaget levererar vi ett komplett materialpaket, inklusive en exakt tillkapad stomme samt tillhörande smiden och ingjutningsdetaljer. Dessutom medföljer kompletta ritningar av stomme och detaljer.
Monterad stomme
Beroende på var entreprenadgränsen dras kan vårt åtagande även inkludera leverans och montage av till exempel stomme, plan- och sättsteg, gradängbalkar, pelare, takbalkar, åsar och takplåt.
Fotbollslaktare_280x137px.jpg
Färdig läktare
Vår färdiga läktare är en färdig produkt, baserad på ett standardiserat koncept. Vi levererar den kompletta läktaren i prefabricerade delar, står för montaget om du som kund önskar det och överlämnar sedan en färdig läktare.