En läktare i trä är ett mycket bra alternativ när en inomhusarena behöver kompletteras med ytterligare åskådarutrymme eller om befintliga läktare behöver ersättas. Tack vare den låga vikten hos limträ kan de färdiga läktargradängerna relativt enkelt lyftas på plats utan avancerade lyftkranar, varvid stolarna skruvas fast direkt i trämaterialet.

Liksom våra andra läktartyper är prefabriceringsgraden hög vilket leder till korta montagetider, enkel logistik och en god totalekonomi. Med den naturliga känslan hos limträ i alla bärande delar skapas dessutom en läktarmiljö som är behaglig både att titta på och vistas i.

Martinsons träläktare är även ett bra val ur miljösynpunkt. Inget annat material kräver nämligen så lite energi vid framställningen. Dessutom binder trä koldioxid under hela sin livslängd. Limträ har också ett bättre brandmotstånd än oskyddat stål.