Martinsons läktarkonstruktioner är baserade på stomsystem i limträ och har under de senaste åren vuxit fram som ett mycket konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Allt ifrån stora läktare med tak­överbyggnader och FIFA:s 2star klassificering för internationella matcher, till mindre läktarlösningar anpassade för till exempel små idrottsföreningar.

Lätt, starkt och vackert
När du väljer limträ får du många fördelar på köpet. De fabrikstillverkade limträkomponenterna med hög prefabriceringsgrad leder till korta montagetider och en god totalekonomi. I förhållande till sin egenvikt är limträ nämligen starkare än både stål och betong. Det leder till låga kostnader för både grundläggning och transport. Läktare i limträ brukar också uppskattas för sina ljusa och behagliga miljöer och för sin goda akustik.

Miljön vinner på limträ
Även ur miljösynpunkt är limträ ett mycket bra alternativ. Inget annat byggmaterial kräver så lite energi vid framställningen som trä. Trä binder koldioxid under hela sin livslängd och är det enda helt förnyelsebara byggmaterialet. Faktum är att Martinsons limträprodukter har ett negativt värde för carbon footprints. Det innebär att träet binder mer koldioxid än vad det släpper ut under sin livscykel. Restprodukterna från träindustrin tas dessutom tillvara och används för att producera miljövänligt bränsle som kan ersätta det fossila.

Brandsäkert
Limträ är ett säkert material vid brand. Det kolar snarare än brinner och gör det med en konstant hastighet. Martinsons levererar limträstomsystem upp till brandklass R60 utan att några större dimensionsförändringar krävs. Detta innebär att limträkonstruktioner är brandsäkrare än oskyddade stålkonstruktioner, vilket ofta ger lägre brandpremier.

Vi värnar skogen
För oss på Martinsons är ett aktivt, friskt och hållbart skogsbruk enormt viktigt. Det är ju från skogen vi får den värdefulla träråvaran. Därför är alla våra virkesköpare välutbildade med god förmåga att ge råd om skogsbruk och skötsel till skogsägarna.