Typ 1b

Treledstakstolar med underspänd stötta utförs som ett spännverk med högben av raka limträelement och dragband av limträ eller stål. Denna typ av takstol ger fri spännvidd och därmed full frihet för disposition av ytorna. Monteringen kräver kran. Vanlig taklutning 14–20 grader. Lämplig bredd 30–70 meter.