Martinsons industrihotell LSE

En modulbaserad konceptbyggnad med
flexibilitet för dagens och framtidens behov

En flexibel, moduluppbyggd och tydligt prissatt konceptbyggnad i limträ och KL-trä. Om hyresgästernas behov förändras med tiden är det enkelt att flytta innerväggar eller bygga på med fler moduler för att uppfylla önskemålen. Industrihotellet är utvecklat för fastighetsägare som vill erbjuda sina hyresgäster en attraktiv arbetsmiljö till konkurrenskraftiga villkor.

Industrihotellet ingår i Martinsons sortiment Färdiga produkter, som är utvecklat för att erbjuda snabb leverans, göra det enklare och spara pengar för kunden. I utvecklingsprocessen har varje detalj optimerats ur såväl produktions- som montagesynpunkt.

Varje fack har en bottenyta på 154 m2 LOA och kan beställas från 3 upp till 12 fack.Snabb väg till hyresintäkter Industrihotellet är färdigprojekterat, vilket förkortar processer och ger möjlighet att snabbt generera hyresintäkter.

Justerbar lokalanpassning Flexibelt, moduluppbyggt industrihotell med effektiv utformning som gör det enkelt att optimera lokalerna för hyresgästernas nuvarande och framtida behov.

Tydlig slutkostnad Transparent och pedagogisk prissättning tillsammans med färdigprojekterade underlag och kalkyler för det som tillkommer från andra leverantörer ger en bra bild av totalkostnaden.

Låga underhållsbehov Konstruktionslösningar, material och ytbehandlingar är optimerade ur underhållssynpunkt.

Energisnålt och klimatsmart Stommen i limträ och KL-trä innebär mer än halverad klimatbelastning jämfört med konkurrerande materialval. Energinivåerna ligger lägre än kraven enligt BBR.

Attraktiva arbetsmiljöer Trä ger en ombonad miljö, med en ljus och luftig utformning som underlättar uthyrning.

Utförande

Motsvarande information kan du även ladda ner som produktbroschyr här.

 

Grundutförande

grundutförande 

Grundutförandet består av:


- Verksamhetsdel med full takhöjd på 108 m2 LOA
- Kontorsdel på 46 m2 LOA
- Entresolplan på 46 m2 LOA

Leveransen omfattar en komplett isolerad byggnad, med bärande stomme i limträ och KL-trä och justerbar planlösning med innerväggar och bjälklag.


Byggdelar och material

Stomme
Limträ och KL-trä

Takstolar
Limträfackverk

Tak
Takelement i KL-trä

Ytterväggar
Väggelement i KL-trä

Väggar mellan fack
Massiva väggar i KL-trä

Innerväggar kontorsdel
Väggelement i KL-trä

Fasadbeklädnad
300 mm Limträpanel

Bjälklag (entrésolplan)
Bjälklagselement i KL-trä

Faciliteter

Kontor (inkl reception)
2 kontorsplatser

Kök, paus-/mötesrum
6 platser

Omklädningsrum
2 st

Dusch

Toalett
Handikappanpassad

Förråd/städrum


 

Fasadmoduler

Grundutförande fasadmoduler och ytbehandling/färgsättning fasad.

 

 

Flexibla valmöjligheter

I sortimentet ingår ett antal färdigt prissatta tillval om själva grundutförandet inte fyller behoven. Du kan även välja bort valfritt antal mellanväggar för att anpassa lokalstorleken till olika verksamheters önskemål. Mellanväggarna är även flyttbara om hyresgästerna får förändrade behov i framtiden.

 

flexibla valmöjligheter

 

Tillval alternativa utföranden

 

Tillval - Extra kontorsdel, övervåning

extra kontorsdel

 

Tillval - Lokal med enbart verksamhetsdel

lokal, verksamhetsdel

 

Tillval - Mellanväggar
Välj bort valfritt antal mellanväggar för att anpassa lokalstorleken till de olika verksamheternas önskemål.
Mellanväggarna är även flyttbara för senare anpassning till förändrade behov. Extra mellanväggar kan även
beställas i efterhand.

 

tillval mellanväggar

 

Tillval - Fasadmoduler
Välj valfri kombination av fasadmoduler efter respektive verksamhets önskemål.

 

 

Tillval - Ytbehandling och färg

ytbehandling och färg

 

Tillval - Butiksanpassad lokal
Det finns även möjlighet att anpassa gavelfacken till en butikslokal enligt exemplet nedan.
Observera att lokalstorleken då blir minst två fack.

butiksanpassad_lokalB.jpg

 

Gavelmodul butiksvägg
Butiksdörr och skyltfönster samt förstärkt mellanvägg mot angränsande lokal.

 

Prislista grundutförande

Grundutförande komplett byggnad enligt specifikation, inklusive montage*
Alla priser anges exklusive moms.

*Frakt tillkommer enligt offert.

I leveransen av Martinsons industrihotell LSE ingår
Komplett prefabricerad materialsats för tätt isolerat hus, inklusive portar,
dörrar och fönster.

Frakt och montage av ovanstående.

Projekterade och kostnadsuppskattade förslag av el och VVS.

Projekterade och kostnadsuppskattade förslag för mark- och grundarbete
(för vanliga definierade grundförhållanden).

Förslag på fast inredning, armaturer, golv, kök, toalett, omklädning,
dusch samt hiss inklusive kostnadsberäkning.

Produktdokumentation: Huvudritningar, tekniska specifikationer och
bygghandlingar i erforderlig omfattning.


Tillkommer från annan leverantör
Mark och grundentreprenad.
El och VVS-installationer.
Fast inredning, armaturer, golv, kök, toalett, omklädning, dusch samt hiss.

 

Prislista, alternativa utföranden

Priset per fack multipliceras med det antal fack som den alternativa lösningen gäller för.
I förekommande fall adderas även grundpriset för att få fram det totala priset per tillval.
Alla priser anges exklusive moms.

 

1) Kan väljas för alla eller enskilda fack
2) Om angränsande fack är enbart verkstadsytor utan kontor.
3) Om det ena eller båda angränsande facken har kontor.
4) Byte till butiksentré och skyltfönster på verkstadssida samt skyltfönster på gavel.
5) Avser grundutförande. Avgående montagekostnad för alternativa utföranden enligt offert.

Martinsons förbehåller sig rätten till ändringar i utföranden och priser.