Stomsystemen i limträ erbjuder fria spännvidder som ger stor valfrihet för allt ifrån affärslokaler, sporthallar och läktare, till industrilokaler och jordbrukshallar. Det finns många fördelar med det naturliga sättet att bygga:

Lätt och starkt I förhållande till sin egenvikt är limträ starkare än både stål och betong, vilket leder till låga kostnader för grundläggning och transport.

Behagliga miljöer Lokalerna brukar berömmas för sin ljusa och behagliga inomhusmiljö. Dessutom finns stora möjligheter att använda många synliga trädetaljer i estetiska designlösningar.

Fri planlösning Ofta kan en större flexibilitet avseende planlösningar erhållas genom att utföra de inre bärande delarna med limträbalkar i stället för väggar. Stommen anpassas efter lokalernas användningsområde och de behov som det medför. Det är bland annat möjligt att slopa de inre bärande delarna helt, för att på bästa sätt kunna anpassa lokalerna till hyresgästernas behov.

Miljön en vinnare Inga andra byggmaterial kräver så lite energi vid framställningen som trä. Produkter av trä binder koldioxid under hela sin livslängd och kan ersätta produkter och material som ger större utsläpp av växthusgaser.

En del av kretsloppet Växande skog lagrar koldioxid och genom att avverka och plantera nya träd skapas naturliga förutsättningar för att minska mängden koldioxidutsläpp.

Lagrar koldioxid Produkter av trä binder koldioxid under hela sin livslängd och kan ersätta produkter och material som ger större utsläpp av växthusgaser.

Carbon footprint Alla Martinsons limträprodukter har ett negativt värde för carbon footprints, vilket betyder att det genereras mindre utsläpp av koldioxid än vad som binds under livscykeln. Med andra ord är de klimatneutrala. 
Läs mer om Carbon footprint »

Biobränsle Restprodukterna från träindustrin tas tillvara för att producera miljövänligt biobränsle som kan ersätta fossila bränslen.

Ett hållbart skogsbruk Genom våra välutbildade virkesköpare kan vi ge råd till skogsägarna om skogsskötsel och på så sett bidra till ett aktivt, friskt och hållbart skogsbruk.

Miljömedvetenhet i alla led Samtliga Martinsons anläggningar är certifierade enligt ISO 14001 och dessutom är flera av våra produkter CE-certifierade. Vi är även certifierade enligt PEFC, för spårbarhet av råvara.