Sporthallar

Martinsons har utvecklat ett antal limträstommar som är speciellt lämpliga för sporthallar. Vilken stomtyp som passar bäst för respektive projekt beror på vilka krav som ställs i den aktuella sporthallen. Det kan handla om alltifrån storlek och spännvidd, till vilken typ av aktivitet det gäller.

Limträstommarna passar utmärkt i kombination med traditionella taklösningar i högprofilplåt och sandwichväggar. Dessutom erbjuder vi KL-trä som kan användas för att uppfylla samma funktion i tak och väggar. Förutom fördelarna vad gäller funktion, ger byggkomponenter miljömässiga fördelar ur två olika perspektiv. Både vad gäller behagliga inomhusmiljöer för utövarna och möjligheterna att bygga klimatsmart och framtidssäkert.

Martinsons kan i större projekt även inkludera entreprenad och du väljer själv hur färdig byggnad du vill ha. All info om vårt entreprenaderbjudande hittar du här.