Inomhusläktare

Martinsons läktarkonstruktioner är baserade på stomsystem i limträ och har under de senaste åren vuxit fram som ett mycket konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. En läktare i trä är bland annat ett bra alternativ när en inomhusarena behöver kompletteras med ytterligare åskådarutrymme eller om befintliga läktare behöver ersättas. Tack vare den låga vikten hos limträ kan de färdiga läktargradängerna relativt enkelt lyftas på plats utan avancerade lyftkranar, varvid stolarna skruvas fast direkt i trämaterialet. 

Liksom våra andra läktartyper är prefabriceringsgraden hög vilket leder till korta montagetider, enkel logistik och en god totalekonomi. Med den naturliga känslan hos limträ i alla bärande delar skapas dessutom behagliga läktarmiljöer.

Varför ska du välja en trästomme?

Det finns en hel del riktigt bra argument, faktiskt. Här kommer en snabblektion i materialens möjligheter och unika byggegenskaper.

  • Trä är lättare än betong. Det är närmare 5x lättare vilket gör montaget enklare och belastningen på grunden mindre.
  • Enkelt att bearbeta. Trä är ett enkelt material som tillåter bearbetning med helt vanliga handverktyg.
  • Snabbt montage. Byggdelar och rationella knutpunkter tillåter snabbt montage, vilket ger en bra totalkostnad.
  • Det är ett bra miljöval. Trä är förnyelsebar och binder koldioxid under hela sin livstid.
  • Hög bärighet och stor spännvidd. Limträ och KL-trä är formstabila material som erbjuder flexibla lösningar.
  • Brand. I många fall uppfyller en limträstomme bärighetskraven vid branddimensionering utan vidare behandling.
  • Behagliga inomhusmiljöer. Tack vare träets fuktutjämnande och ljuddämpande egenskaper erhålls ett bra inomhusklimat. Dessutom är snyggt också.

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer