Kontor

Martinsons påbyggnader av kontor baseras på ett flexibelt system som utgår från ett bjälklag i KL-trä. Pelar-balksystemet ger stora öppna ytor där kunden själv kan anpassa utrymmet till sina hyresgäster. Pelarna tillverkas oftast av limträ, medan balkarna varierar mellan limträ och stål. Hela stommen tillverkas till prefabricerade element som monteras samman på byggplatsen. Förutom exaktkapade fönster- och dörr-öppningar kan KL-träskivorna även levereras med färdiga håltagningar och fräsningar för installationer. Stommen levereras med eller utan montage.

Stomsystemets uppskattas av kunder som har fokus på miljö ur flera olika aspekter. Förutom att utgöra basen för behagliga kontorsmiljöer att arbeta i, är det ett miljösmart och hållbart alternativ. Stomsystemet ökar helt enkelt möjligheterna att leva upp till högt ställda miljömål.

Ladda ner broschyr

 

Den prefabricerade stommen är resultatet av Martinsons mångåriga utvecklingsarbete inom industriellt byggande, vilket har resulterat i en lång rad fördelar. Det här ser vi som några av de viktigaste:

Rationell stomprojektering
Noggrant utarbetade anvisningar ger smidig och kvalitetssäker projektering.

Kostnadsbesparande gestaltning
Genomtänkta riktlinjer säkrar kostnadseffektiva utformningar och konstruktionsprinciper i tidiga skeden.

Projektering av komplett byggnad
Tydliga underlag och exempel för projektering av installationer, påklädnad och kompletteringar.

Fabriksprecision
CNC-skurna KL-skivor med exaktkapad precision.

Kvalitetssäkrade tekniska lösningar
Valda systemlösningar är utvecklade och utprovade av Sveriges ledande specialister inom byggande i limträ och KL-trä.

Effektivt montage
Lätta, stora CNC-skurna KL-träelement och vältrimmade montagemetoder ger ett mycket snabbt och kostnadseffektivt montage.

 
Så ser leveransen ut

Martinsons levererar alltid en komplett prefabricerad bärande stomme i limträ och KL-trä. I leveransen till byggplatsen ingår både det material och den dokumentation som krävs för att montera den bärande stommen. Bärande ljudavskiljande väggar med mycket installationer utförs vanligtvis av dubbla regelväggar. Martinsons levererar väggarna där den ena är klädd med plywood för att entreprenören enkelt ska kunna sätta in installationer och isolering. Därefter monteras plywood på den andra väggen enligt en tydlig och enkel specifikation från Martinsons.

 
I leveransen ingår

Limträ till bäring i konstruktionen.
Prefabricerade KL-träskivor till väggar, hisschakt, bjälklag samt vindsbjälklag.
Ljudavskiljande väggar uppbyggda av reglar med plywood, alt KL-träskivor.
Lister för avvibrering, förband och fästmaterial för den bärande stommen
Drevmaterial som måste monteras under stomresning eftersom det senare blir oåtkomligt. Övrigt drevmaterial tillhandahålls av entreprenören/beställaren.
Ritningar, leverans- och montageplan för de material som ingår i Martinsons leverans.
Dokumentation som redovisar utförande som krävs för det material som inte ingår i Martinsons leverans men som krävs utifrån den projektering som ligger inom Martinsons åtagande, till exempel skivbeklädnad på väggar i brandlastfallet.
KL-skivor levereras normalt liggande och väl emballerade på öppen bil.

Varför ska du välja en trästomme?

Det finns en hel del riktigt bra argument, faktiskt. Här kommer en snabblektion i materialens möjligheter och unika byggegenskaper.

  • Trä är lättare än betong. Det är närmare 5x lättare vilket gör montaget enklare och belastningen på grunden mindre.
  • Enkelt att bearbeta. Trä är ett enkelt material som tillåter bearbetning med helt vanliga handverktyg.
  • Snabbt montage. Byggdelar och rationella knutpunkter tillåter snabbt montage, vilket ger en bra totalkostnad.
  • Det är ett bra miljöval. Trä är förnyelsebar och binder koldioxid under hela sin livstid.
  • Hög bärighet och stor spännvidd. Limträ och KL-trä är formstabila material som erbjuder flexibla lösningar.
  • Brand. I många fall uppfyller en limträstomme bärighetskraven vid branddimensionering utan vidare behandling.
  • Behagliga inomhusmiljöer. Tack vare träets fuktutjämnande och ljuddämpande egenskaper erhålls ett bra inomhusklimat. Dessutom är snyggt också.

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer