Påbyggnader

Martinsons byggsystem i limträ och KL-trä ger unika möjligheter inom påbyggnader av befintliga hus. För flerbostadshus är det ett stomsystem i KL-trä som byggs våning för våning, medan det för kontor är en systemlösning baserad på en pelar/balk-konstruktion i limträ och skivor i KL-trä.

Ladda ner broschyr

 

Den prefabricerade stommen är resultatet av Martinsons mångåriga utvecklingsarbete inom industriellt byggande, vilket har resulterat i en lång rad fördelar för påbyggnader:

Du undviker stomförstärkningar
Byggdelarnas styrka och låga vikt möjliggör påbyggnader utan de dyra och tidskrävande stomförstärkningar som ofta krävs med andra material.

Förtätning av stadskärnor
Noggrant utarbetade anvisningar ger smidig och kvalitetssäker projektering.

Öka fastighetsvärdet
Genomtänkta riktlinjer säkrar kostnadseffektiva utformningar och konstruktionsprinciper i tidiga skeden.

Ta tillvara marken du äger
Genomtänkta projektmodeller för ett väl synkroniserat samarbete hela vägen till färdig byggnad.

Passa på vid takbyte
Tydliga underlag och exempel för projektering av installationer, påklädnad och kompletteringar.

 
Fördelarna med en påbyggnad i trä

För en träförädlingsindustri som oss på Martinsons kan det väl framstå som självklart att trä är det naturliga materialvalet när vi utvecklar framtidens byggande. Men faktum är att valet i slutändan bygger på en enda insikt. Vi tycker helt enkelt att trä är bäst att bygga med. Så här tänker vi.

 
Kvaliteten hos vår norrländska skogsråvara

Genom att bara använda träråvara från de starka, senvuxna skogarna i vår omgivning i Västerbotten säkerställs en hög kvalitet på samtliga byggdelar.

Hög prefabgrad KL-trä tillverkas i en kvalitetssäker fabriksmiljö. Skivorna tillverkas i element upp till 3 x 16 m.

Exakt kapning och CNC-bearbetning ger stor exakthet vid tillkapning. Precisionen hos elementen är tidsbesparande och ger flyt i varje projekt.

Ett framtidssäkert val Limträ och KL-trä framställs ur förnyelsebar råvara i en process och binder koldioxid under hela sin livslängd.

Skogsklokt Allt Martinsons virke kommer från hållbara skogsbruk och det är bara växande skog som lagrar koldioxid. Genom att avverka och plantera nya träd minskar utsläppen.

 

 

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer