Parkeringshus

Martinsons koncept för parkeringshus baseras på en pelar-balkstomme i limträ, som kombineras med bärande kassettbjälklag i KL-trä. Efter ett omfattande utvecklingsarbete kan vi erbjuda parkeringshus med både konstruktionstekniska och miljömässiga fördelar.

Dynamiska tunga laster som normalt förekommer i ett parkeringshus hanteras med god marginal tack vare konstruktionens uppbyggnad.

Effektiv ljudreducering gör det möjligt att använda delar av utrymmet i markplanet till exempelvis kontors- eller affärslokaler, utan att verksamheterna störs av buller från parkeringshusets biltrafik.

Estetiska möjligheter i parkeringshusen skapas tack vare limträmaterialets naturliga träkänsla och tilltalande utseende.   

Genomtänkta miljöval brukar traditionellt sett inte kunna sammankopplas med utformningen av ett parkeringshus, men nu är det alltså möjligt. Limträ ingår som en självklar del i naturens kretslopp och binder kol under hela sin livslängd.

Varför ska du välja en trästomme?

Det finns en hel del riktigt bra argument, faktiskt. Här kommer en snabblektion i materialens möjligheter och unika byggegenskaper.

  • Trä är lättare än betong. Det är närmare 5x lättare vilket gör montaget enklare och belastningen på grunden mindre.
  • Enkelt att bearbeta. Trä är ett enkelt material som tillåter bearbetning med helt vanliga handverktyg.
  • Snabbt montage. Byggdelar och rationella knutpunkter tillåter snabbt montage, vilket ger en bra totalkostnad.
  • Det är ett bra miljöval. Trä är förnyelsebar och binder koldioxid under hela sin livstid.
  • Hög bärighet och stor spännvidd. Limträ och KL-trä är formstabila material som erbjuder flexibla lösningar.
  • Brand. I många fall uppfyller en limträstomme bärighetskraven vid branddimensionering utan vidare behandling.
  • Behagliga inomhusmiljöer. Tack vare träets fuktutjämnande och ljuddämpande egenskaper erhålls ett bra inomhusklimat. Dessutom är snyggt också.

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer