Rekommenderade stommar för affärslokaler

Eftersom affärslokaler kräver stora fria ytor och flexibilitet är stommar i limträ ett naturligt val. Fackverk av limträ, som i stomtyp 6, underlättar till exempel ventilation och andra installationsdragningar. För affärslokaler rekommenderas stomtyp 2 och stomtyp 6.

Stomtyp 2

 

Stomtyp 6