Affärslokaler i trä

Limträstommar från Martinsons passar utmärkt till affärslokaler och tillåter stor flexibilitet att förändra lokalernas ytfördelning vid behov. Genom att bygga de inre bärande delarna med limträbalkar istället för väggar, kan stommen anpassas efter lokalernas användningsområde. De stora fria ytorna med minimalt antal pelare skapar affärslokaler som är trivsamma både att jobba i och besöka som kund. Martinsons har mångårig erfarenhet av stora affärslokaler och kan bidra med både konsultation och konstruktionskompetens.

Entreprenad

Martinsons kan i större projekt även inkludera entreprenad och du väljer själv hur färdig byggnad du vill ha. All info om vårt entreprenaderbjudande hittar du här.

Framtidens affärslokaler

Hur kommer framtidens affärslokaler att utformas? Vilka material kommer att användas? Vi är helt säkra på att trä har en naturlig roll både nu och i framtiden. Det skapar behagliga miljöer för kunder och personal, samtidigt som det möter upp mot dom allt tuffare kraven kopplade till klimatavtryck.

Därför bygger vi affärslokaler i trä

För en träförädlingsindustri som vår kan det framstå som självklart att trä är det naturliga materialvalet när vi skapar framtidens affärslokaler. Men faktum är att valet i slutändan bygger på en enda insikt. Vi tycker helt enkelt att trä är det bästa alternativet. Både vad gäller byggegenskaper, miljöskapande möjligheter och förmågan att möta framtidens klimatkrav. Så här tänker vi:

Norrländsk kvalitetsråvara Genom att bara använda träråvara från de senvuxna skogarna i vår omgivning i Västerbotten säkerställs en hög kvalitet på byggmaterialet.

Korta byggtider Trä som byggnadsmaterial är lätt och extremt starkt i förhållande till sin egen vikt, samtidigt som det är enkelt att bearbeta direkt på byggarbetsplatsen.

Optimera utrymmen Stomsystemen i trä gör det enkelt att skapa lokaler där ytorna tas tillvara på bästa sätt, med flexibilitet som möjliggör förändringar vid behov.   

Trä är lättare än betong Det är närmare 5x lättare vilket gör montaget enklare och belastningen på grunden mindre.

Cirkulärt byggande Till skillnad från material som tillverkas av fossila resurser lämnar trä inte outplånliga spår efter sig i naturen. Tack vare stomsystem i förnybara material bidrar vi till framtidssäkert cirkulärt byggande.

Stora spännvidder och högt i tak Tack vare sin uppbyggnad är limträ och KL-trä formstabila material, som erbjuder frihet i planlösningen.

Brandsäkrare än stål Limträ uppfyller i många konstruk-tioner R30, utan att kräva extra behandling.

Behagliga inomhusmiljöer. Tack vare träets fuktutjämnande och ljuddämpande egenskaper erhålls ett bra inomhusklimat. Dessutom är snyggt också.

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer