Ytskiktsklass

KL-trä kan levereras i tre olika ytskiktsklasser, Synlig, Industri och Inbyggnad, där slutanvändning och behov avgör vilket ytskikt som väljs. De olika ytskiktsklasserna utgår från SS-EN 13017-1.

KL-trä finns i olika lamelltjocklekar. Det visuella intrycket kan därför variera beroende på var på stocken den kommer ifrån. Se exempel nedan.

 

Våra olika ytskiktsklasser

KL-trä inbyggnad

Precis som namnet antyder är detta en ytskikts-kvalitet där KL-skivan förväntas byggas in och inte vara synlig när byggnationen är färdig. Skivan kan i bästa fall se väldigt bra ut, men det är ingenting som utlovas eftersom okulär besiktning av eventuella visuella defekter ej genomförs i fabrik.

Denna ytskiktsklass är standard om inget annat anges vid beställning.

 

KL-trä Industri

För Industrikvalitet används samma råvara som för Inbyggnad, men de tydligaste visuella defekterna sorteras bort. Här tillåts en del naturliga defekter, men skivan genomgår en okulär besiktning och eventuella lagningar genomförs i fabrik.

Denna ytskiktsklass rekommenderas när KL-träskivan blir synlig på lite längre håll eller i en typ av lokal där fler naturliga defekter är acceptabla. Det kan till exempel handla om konstruktioner som tak, väggar i industribyggnader och sporthallar etc.

Skivorna kan efter tillverkning ha limrester kvar på ytan. Om detta inte önskas så bör de putsas. I många projekt putsas skivorna på plats, men om de blir väl skyddade från smuts, byggfukt och väder under stomuppförande så kan de putsas redan i fabrik.

 

KL-trä Synlig

Denna ytskiktklass är den finaste som erbjuds. Med det menas att en speciell råvara används på ytskiktet, samt att ytan ses över i fabrik och eventuella defekter lagas.

Denna ytskiktklass rekommenderas när KL-träskivan förblir synlig i färdig konstruktion och personer som ser den kommer så nära så att de kan ta på den. Exempel på konstruktioner är väggar till bostäder och kontor.

Skivorna kan efter tillverkning ha limrester kvar på ytan. Om detta inte önskas så bör de putsas. I många projekt putsas skivorna på plats, men om de blir väl skyddade från smuts, byggfukt och väder under stomuppförande så kan de putsas redan i fabrik.