Konstruktionsfakta

Styvhetsvärden för deformationsberäkningar (50 %-fraktilen)

Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.


Styvhetsvärden för hållfasthetsberäkningar (5 %-fraktilen)

Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.


Hållfasthetsvärden (5 %-fraktilen)

Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.