Produktcertifikat och klassificeringar av KL-trä

 

EPD Miljövarudeklarationerna för Martinsons KL-trä har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och godkänts av EPD Norge. De visar att en kubikmeter av Martinsons KL-trä, inräknat råvaruutvinning, produktion och transporter, binder hela 672 kg CO2 netto. Bruttomängden som binds är 718 kg CO2 och tack vare bland annat produktion baserad på 100 % certifierad el från vattenkraft är utsläppen som produceras så låga som 46 kg CO2.

Svanen Martinsons var först i Sverige med att miljömärka byggskivor i KL-trä. Märkningen är resultatet av ett långsiktigt hållbarhetsarbete som bland annat innefattar miljöcertifierad råvara från norrländska skogar och anläggningar som drivs av vattenkraft från Skellefteälven.

Byggskivor som är miljömärkta med Svanen hör till de minst miljöbelastande på marknaden och utgår från en livscykelvärdering av produkten. Svanen ställer bland annat krav på användning av certifierad träråvara, minskad användning av miljö- och hälsoskadliga ämnen och hållbarhet.

Svanenmärkta produkter kräver FSC®/spårbarhetscertifikat.

FSC® Spårbarhetscertifikat Martinsons är FSC®-certifierade (FSC®-C107490) för bland annat tillverkning, konstruktion, montage
och försäljning av KL-trä.

 

Här kan du läsa mer och ladda ner våra certifikat och miljödeklarationer.

 

Miljöklassning av byggnader

Martinsons byggelement i KL-trä har högsta möjliga betyg inom ett antal olika miljöklassningar av byggnader. Martinsons KL-trä gör det även möjligt att bygga Svanenmärkta byggnader.