Bearbetningar

CNC-bearbetningar

Om det är möjligt bör alla skivorna tillverkas lika breda eftersom det då minimerar spill. Dessutom blir det enklare att göra paket av skivorna och lägga skivorna i rätt montageordning.

Det betyder att hänsyn bör tas till både maxbredd och min.bredd på skivorna.

Begränsningar på de limmade skivornas storlek är:

BREDD
Min 2 005 mm
Max 3 000 mm

LÄNGD
Min 8 100 mm  Behöver normalt sett inte tas hänsyn till, då flera element tas ur samma råskiva.
Max 16 000 mm

Gör så här!

Exempelbjälklag 5 x 10,4 m (vy sett från ovan)

Inte såhär:

Urtag med samma mått som fräsverktygen

Spår/hål som är lika stora som fräsverktyget måste ritas 0,5 mm större för att det ska fungera i CNC:n. Detta är typiskt för exempelvis elnycklar.

Ex 1: Ett spår som ska vara 30 mm måste ritas 30,5 mm för att det ska gå att köra med 30 mm-fräsen. Ritas det 30,0 mm måste det köras med en pinnfräs på 16 mm.

Ex 2: Ett spår som ska vara 35 mm går att rita 35 mm, eftersom fräsen är 30 mm och kommer att rymmas i spåret.

Toleranser CNC
CNC:n klarar toleranser på ±2 mm. Detta ska tas hänsyn till i byggsystemet för att det ska fungera i praktiken på bygget.

 

 

Ytbehandlingar

För att få en långsiktigt hållbar yta på KL-trä är det möjligt att applicera en ytbehandling redan i Martinsons fabrik. Dessa kan delas in i följande kategorier:

  • Estetisk ytbehandling
  • Fuktskyddsytbehandling
  • Brandskyddsytbehandling

Kontakta din säljare på Martinsons för mer information om de olika möjligheterna som finns inom ytbehandling.