Det här är KL-trä

Formstabilt, starkt och enkelt att montera

Martinsons erbjuder ett helt och hållet objektsanpassat sortiment inom KL-trä. Vårt erbjudande kan dels bestå av en objektsanpassad lösning baserat enbart KL-trä, alternativt i kombination med exempelvis limträ eller andra byggkomponenter. Kontakta gärna oss på Martinsons och presentera dina tankar och behov, så tar vi dig vidare på vägen mot en smidig projektsamverkan.

KL-trä är en massiv träskiva av hyvlat virke som limmas ihop, med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet. Resultatet är ett byggelement som är tvärstyvt och tåligt i förhållande till sin låga vikt. Det ger möjlighet till både stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage. KL-träets byggegenskaper öppnar upp möjligheter för en rad olika användningsområden.

Rationella skarvtyper och stora element ger snabbt montage och materialet kan bearbetas med traditionella handverktyg. Med sina fuktbuffrande egenskaper bidrar KL-trä till ett bra inomhusklimat, samtidigt som den massiva konstruktionen ger bra brandmotstånd.

Martinsons materialguide för KL-trä

Få snabbt och enkelt tillgång till grundläggande information om materialets uppbyggnad, funktion och främsta fördelar. 

Ladda ner som PDF

 

Byggegenskaperna hos KL-trä öppnar upp möjligheter för en rad olika användningsområden

 

Bjälklag i KL-trä kan levereras i stora spännvidder, vilket ger valfrihet i planlösningar och möjlighet till stora fria ytor. KL-trä är anpassat för att underlätta effektivt montage och kan med fördel -användas till exempel som entresolbjälklag eller bostadsbjälklag.

 

 

Väggar i KL-trä väljs vanligen för sin stora last-bärande och stabiliserande kapacitet. KL-träet ger även goda byggnadsfysikaliska egenskaper så som ljud- och brandavskiljning. Skivans fuktbuffrande egenskaper bidrar även till ett jämnare och bättre inomhusklimat.

 

 

Yttertak i KL-trä kan levereras som sammansatta element som täcker in en stor yta och beläggs med plåt eller tegel. I denna takkonstruktion används taket som stabiliserande element, vilket gör att inga ytter-ligare stabiliserande skivor behövs.

 

 

 

 

KL-trä är även en viktig del av Martinsons erbjudande inom hallar, höga flerbostadshus och kontor.

 

 

 

 

Därför ska du välja KL-trä

 

 

1. KL-trä är extremt lätthanterat

Stora element och rationella skarvtyper tillåter snabbt montage, vilket ger en bra totalkostnad. Materialet kan bearbetas med traditionella handverktyg och är rationellt när det gäller infästning av installationer. Till exempel kan elektriker på plats borra det hål han vill ha, exakt på rätt ställe.

 

2. Materialet väger lätt

Den låga vikten gör det enkelt att med en relativt liten byggkran utföra montaget effektivt. Trä är cirka fem gånger lättare än betong och belastar därför underliggande konstruktion mycket mindre, vilket ger fördelar när markförhållandena inte tillåter tyngre vikter och vid påbyggnader av befintliga hus.

 

3. Formstabilt material

Eftersom skivan är korslimmad behåller den sin form och rör sig inte som massivt virke gör vid fuktförändringar. Den strukturella kapaciteten hos KL-trä är besläktad med betong i materialstyrka, med dimensionsstabila och robusta element.

 

4. Hög bärighet och stora spännvidder

Tack vare sin uppbyggnad är KL-trä ett formstabilt material, som erbjuder flexibla lösningar med få bärande väggar och frihet i planlösningen. Spännvidder på 7,4 m klaras med en helt massiv platta och upp till 16 m genom att förstärka tvärsnittet med limträbalkar.

 

5. Hög prefabgrad

Skivorna tillverkas i element upp till 3 x 16 m. Med hjälp av CNC-bearbetning kan större urtag eller hål göras i fabrik för att underlätta på byggarbetsplatsen.

 

6. Ingen torktid

Eftersom KL-trä inte kräver någon torktid kan materialet förses med ytskikt direkt efter montage, vilket ger ett mycket bättre flöde på byggarbetsplatsen. Andra delar av byggprocessen kan därför komma igång snabbare.

 

7. Exakt kapning

KL-trä tillverkas i en kvalitetssäker fabriksmiljö och CNC-bearbetning ger stor exakthet vid tillkapning. Precisionen hos elementen är tidsbesparande och ger flyt i varje projekt, utan försenande efterjusteringar.

 

8. Behagliga inomhusmiljöer

Eftersom KL-trä går att beställa i ytskiktsklasser från industri till synligt, finns stora möjligheter att skapa attraktiva miljöer efter önskemål. Den synliga kvaliteten kan dessutom slipas, för att skapa estetiska lösningar. Tack vare sina fuktbuffrande egenskaper bidrar KL-trä samtidigt till ett bra inomhusklimat.

 

9. Högt brandmotstånd

Den massiva skivan i KL-trä har väldigt bra egenskaper när det gäller brand. Med 5-skiktsskivor klaras oftast R60 (bostadslast) utan att använda gips eller andra material.

 

10. Ett miljösmart val

KL-trä framställs ur förnyelsebar råvara och tillverkas i en energisnål process, med minimal miljöpåverkan. Materialet ingår som en naturlig del i kretsloppet, då det binder koldioxid under hela sin livslängd.