Standard för projekthandlingar

För att ge alla inblandade parter rätt förutsättningar för ett lyckat projekt är det viktigt att initialt ha en tydlig dialog kring nivån på de underlag som kommer att lämnas över till oss på Martinsons. Utifrån detta kan vi tillsätta en projektgrupp som är optimal, vilket sparar både värdefull tid och ökar möjligheterna till ett smidigt samarbete.

Fem olika nivåer

Nivån på handlingar kan variera och för att tydliggöra vart i projekteringen vi befinner oss har vi tagit fram en standard, där vi delar in handlingarna i fem olika nivåer. Alla kriterier, både på tidigare nivåer och den aktuella, ska uppfyllas för att handlingarna ska uppnå en viss nivå. Vid skarp förfrågan kan bilagor med exempel lämnas ut.

Notera att det från och med nivå 3 sker en förändring i ansvarsrollen kopplat till konstruktionsansvaret, som förflyttas från Martinsons över till beställarens sida.

Ansvarsfördelning
B = Beställare
M = Martinsons

Vill du fördjupa dig mer om vad varje nivå innehåller kan du läsa mer om det här nedanför eller ladda hem modellen som en PDF.

Ladda ner PDF

 

Fördjupning

 

Nivå 1 - A-handlingar med styrande mått.

 • Beställaren förser Martinsons med A-handlingar, inklusive styrande mått.
 • Exempel mått: Invändigt för fria höjder/funktion och yttermått begränsade av detaljplan.
 • Lastförutsättningar och andra krav ska vara dokumenterade.
 • Om det är arkitektoniskt viktigt ska lamellriktningen på KL-trä tydliggöras.

Ansvarsfördelning

B = Beställare
M = Martinsons

Nivå 2 - K-handlingar inkluderas och Martinsons ansvarar för konstruktion av trästomme.

 • A- och K-handlingar inkluderar ofta hänvisningar till varandra.
 • Martinsons övertar ansvar och har rätt att frångå föreskrivna dimensioner.
 • Martinsons ansvarar för dimensionering vid behov.

Exempel på texter i förfrågningsunderlag som överlåter ansvar till leverantören: 

 • Konstruktionsansvar för stommen ligger på stomleverantören.
 • Knutpunkter löses av leverantör.
 • Dimensioner bestäms av leverantör. 

Ansvarsfördelning

B = Beställare
M = Martinsons

Nivå 3 - K-handlingar i dwg-format samt IFC-fil. Beställaren har helhetsansvar för projektering av trästommen.

 • Med IFC-fil och K-handling i dwg stämplad som bygghandling kan Martinsons ta fram måttsatta tillverkningshandlingar.
 • Beställaren ansvarar för dimensionering.
 • Samtliga detaljer, infästningar och objektssmiden ska vara färdigställda och uppritade.
 • IFC-filen visar håltagning och annan bearbetning av limträ eller KL-trä.
 • I samråd med beställaren ansvarar Martinsons för skivindelning, transportstöd och projektering av lyfthål för KL-träskivor.
 • Underlag för ev. ljudlister ska bifogas.
 • Om internt montage ska utföras i fabrik, ska seperata ritningar bifogas.

Vid skarp förfrågan kan bilagor med exempel lämnas ut.

Ansvarsfördelning

B = Beställare
M = Martinsons

Nivå 4 - Uppställningsritningar i dwg och pdf. Beställaren är ansvarig för dimensioner.

 • Beställaren tillhandahåller uppställningsritningar i dwg- och pdf-format samt tillhörande IFC-fil för projektet. Till detta ska även inkluderas en excel-fil med antal och littera.

Vid skarp förfrågan kan bilagor med exempel lämnas ut.

Ansvarsfördelning

B = Beställare
M = Martinsons

Nivå 5 - Måttsatta tillverkningsritningar för limträ och KL-trä. Tillverknings-IFC för KL-trä.

Allmänt

 • Pdf-ritningar, ett littera per ritning.
 • Materialspecifikation excel-fil.
 • Underlag i både dwg och pdf.
 • Underlaget ska rensas från annat material, t ex monterat smide.

Limträ

 • Enbart bearbetade balkar behöver en tillverkningsritning. Balkar med raka (90°) ändar ska bara vara med i excel-filen. Undantaget är balkar med större bredd än 215 mm som alltid behöver en tillverkningsritning.
 • Materialspecifikation i en excel-fil innehållande
  antal, mått, hållfasthetsklass och ytkvalitet. 
 • Överhöjning och styckeemballering ska vara ifylld i de fall det är relevant. 
 • IFC är bra om det finns.

KL-trä

 • Krav på IFC-fil där A- och P-littera samt symbol för lamellriktning ska ingå. 
 • Materialspecifikation i en excel-fil innehållande antal, orientering yttersta skikt (C/L), tjocklek/dimension, antal skikt, hållfasthet, ytkvalitet per sida, netto och bruttovolym. Se Martinsons Materialguide KL-trä för vägledning.
 • Montageordning, antingen lista eller en skiss är att föredra.

Vid skarp förfrågan kan bilagor med exempel lämnas ut.

Ansvarsfördelning

B = Beställare
M = Martinsons