Stomsystem i trä

Stommen är utvecklad för att ge förutsättningar att uppnå ljud, brand och energiprestanda både enligt gällande byggregler och för att möta specifika kundkrav. Kompletteringar med ytterväggspåklädnad, fönster, dörrar, yttertak, innerväggar, skivbeklädnad, övergolv mm görs på byggplats och ingår inte i Martinsons leverans.

Byggkomponenternas egenskaper och prestanda

En av de viktigaste fördelarna med stommen för kontorshus är de lätta och stora byggkomponenterna, som skapar förutsättningar för rationellt montage och i förlängningen kostnadseffektiva projekt. Martinsons systemlösning baseras på en pelar/balk-konstruktion i limträ och skivor i KL-trä i storlekar upp till 3 x 16 m.

Skivorna kan produceras med yttre lameller antingen 16 meter eller 3 meter långa. Skivorna med liggande ytskikt är vanligt för bjälklag och de stående är normalt för väggblock. Bearbetning av skivorna görs i CNC-maskiner och möjliggör anpassade former på de utskurna planelementen.

Om det finns speciella designmässiga önskemål kan KL-träskivan även användas som synligt ytskikt utan inbyggnad, förutsatt att brandkraven ändå uppfylls. Tack vare att stommen byggs upp med stora och därför relativt få KL-träskivor skapas en kostnadseffektiv stomme. KL-träväggar med längder upp till 12 meter hanteras normalt på ett enkelt sätt.