Montage

Enligt överenskommelse kan Martinsons åtagande antingen enbart omfatta materialleverans till byggplatsen eller sträcka sig hela vägen fram till färdigmonterad stomme. I projekt där stommontaget ingår i Martinsons åtagande utförs arbetet i samverkan med entreprenör. I dessa fall står Martinsons för montagepersonal med verktyg och lyftanordningar för genomförandet. Om det krävs kan även kranar, fallskydd, ställningar m m vara en del av Martinsons montageåtagande.


Leveransen av byggdelar

Skivor levereras normalt liggande och välemballerade på öppen bil. Lyftpunkter är förberedda med hål för särskilda lyftdon. Väggar lyfts också många gånger med engångsstroppar i förborrade hål.


Rationell montagemetodik

Grundprincipen är att stommen monteras våningsplan för våningsplan, vilket kan utföras enligt olika metodiker. Antingen monteras väggar och bjälklag lägenhet för lägenhet på samma plan, eller också monteras alla väggar först och därefter bjälklag för ett helt våningsplan.


Snabbt montage

Normalt används cirka fyra montörer plus en kran för uppförande av stommen. Ett normalstort flerbostadshus byggs vanligtvis med ungefär ett våningsplan per vecka, med variationer med ungefär ett våningsplan per vecka, med variationer beroende på husets utformning. För varje specifikt objekt upprättas en montageplan, som redovisar montageordningen.


Stommens optimala egenskaper

Martinsons systemstomme möjliggör snabbt montage, vilket i sig bidrar till låg fuktpåverkan. Vid normala väderförhållanden gör det att eventuellt efterföljande insatser är hanterbara.


Förebyggande åtgärder

De tekniska lösningarna är utformade för att undvika risk för långvarig utsatthet för fukt. Utöver det påverkas behovet av uttorkning av vilka fuktskyddande åtgärder som vidtas under montage, tex övertäckning av bjälklagsskarvar, täckning av överytor på dubbelväggar och luftning mellan betonggrund och första våningens väggar.


Fuktsäkrande lösningar

En viktig del i huvudentreprenörens åtagande är att den färdiga byggnaden uppfyller föreskrivna krav på fuktkvoter. För att bidra till goda förutsättningar är det viktigt att såväl stommens tekniska lösningar som montagerutinerna är utformade för att undvika onödig utsatthet för ogynnsamma väderförhållanden.


Säkerställandet av husets slutkvalitet

Att KL-trä kortvarigt utsätts för regn riskerar inte förutsättningarna kvalitetssäkrat slutresultat. Det som är avgörande är att det är tillräckligt uttorkat innan inklädnad. Rätt fuktpreventiva åtgärder under montaget säkerställer detta och onödiga tidsförlust och kostnad undviks.