Underhåll

För att en träbro från Martinsons ska få lång livslängd är det av stor vikt att man följer brons underhållsplan. Planen innefattar lämpliga intervall för översyn och inspektioner, planerade besiktningar samt vilket underhåll som krävs under brons livstid. 

Martinsons kan erbjuda en rad underhållstjänster, var för sig eller som helt paket: 

Underhållsplan

Inkluderar utförliga beskrivningar på hur din träbro ska skötas och kontrolleras. 

Huvudinspektion

Genomförs var sjätte år, där fuktkvoter, spännkrafter, förband, ytbehandling m.m. kontrolleras och mäts. Allt dokumenteras i tillhörande rapport. 

Åtgärdsförslag

Verkställs för att behålla träbrons funktion och livslängd. 

Service/Reparation

Om du som kund vill kan Martinsons genomföra de åtgärdsförslag vi tidigare kommit fram till för att garantera ett väl genomfört arbete.

Varför ska du välja en trästomme?

Det finns en hel del riktigt bra argument, faktiskt. Här kommer en snabblektion i materialens möjligheter och unika byggegenskaper.

  • Trä är lättare än betong. Det är närmare 5x lättare vilket gör montaget enklare och belastningen på grunden mindre.
  • Enkelt att bearbeta. Trä är ett enkelt material som tillåter bearbetning med helt vanliga handverktyg.
  • Snabbt montage. Byggdelar och rationella knutpunkter tillåter snabbt montage, vilket ger en bra totalkostnad.
  • Det är ett bra miljöval. Trä är förnyelsebar och binder koldioxid under hela sin livstid.
  • Hög bärighet och stor spännvidd. Limträ och KL-trä är formstabila material som erbjuder flexibla lösningar.
  • Brand. I många fall uppfyller en limträstomme bärighetskraven vid branddimensionering utan vidare behandling.
  • Behagliga inomhusmiljöer. Tack vare träets fuktutjämnande och ljuddämpande egenskaper erhålls ett bra inomhusklimat. Dessutom är snyggt också.

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer