Tvärspända broar

Vägbroar utförda med en tvärspänd broplatta som isoleras och beläggs ger låga underhållskostnader och lång livslängd. Plattbroar tillverkas av balkar på högkant som spänns samman i tvärriktningen med stålstag. Plattbroarna spänns samman antingen på fabrik eller på byggplatsen beroende på dess storlek.

En av fördelarna med en plattbro är att de kan konstrueras med förskjutna skarvar, vilket gör det möjligt att tillverka långa broar med en homogen, kontinuerlig broplatta. Farbanan görs tät med asfalt eller grus. Dimensionering och ytbehandling utförs enligt gällande bronorm, med en teknisk livslängd på 80 år.