Så väljer du rätt brotyp

 

Martinsons tillverkar tre huvudtyper av träbroar; fackverksbroar, tvärspända broar och balkbroar. Val av konstruktionstyp på träbroar och dess slutgiltiga utformning beror på faktorer som användningsområde, belastningskrav, önskemål om beläggning och teknisk livslängd. Vid behov förses broarna med ett kompletterande bärverk för att klara önskad spännvidd.

Martinsons konstruktionslösningar säkerställer en lång teknisk livslängd utöver de krav som ställs i dagens gällande bronorm. Dessutom har vi kontinuerligt fortsatt utveckla smarta metoder för att effektivisera montaget ute i fält. I Träbroguiden beskrivs de olika konstruktionslösningar som vi erbjuder. Ta gärna del av dem för att se vilka lösningar som bäst passar ditt val av brotyp och projekt. Utifrån dina behov kan Martinsons ta fram ritningar på både standardlösningar och projektunika alternativ.

Det kompletta underlaget för ditt val av brotyp hittar du i Träbroguiden
Vänd dig gärna till Martinsons för konsultation och förslag på utformning.