Tvärspända broar

Gång- och cykelbroar utförda med en tvärspänd broplatta som isoleras och beläggs, ger låga underhållskostnader och lång livslängd. Plattbroar tillverkas av balkar på högkant som spänns samman i tvärriktningen med stålstag. 

Plattbroar spänns samman antingen på fabrik eller på byggplatsen beroende på dess storlek. En av fördelarna med en plattbro är att de kan konstrueras med förskjutna skarvar, vilket gör det möjligt att tillverka långa broar med en homogen, kontinuerlig broplatta. Farbanan görs tät med asfalt eller grus. Dimensionering samt ytbehandling utförs enligt gällande bronorm och den tekniska livslängden är 80 år.