Montage

Martinsons träbroar tillverkas med hög prefabriceringsgrad i torr, kvalitetssäker fabriksmiljö. Den höga prefabriceringsgraden, i kombination med rationella lösningar för logistik och montage, leder till extremt snabbt montage och korta trafikstopp.

Olika brotyper har olika prefabriceringsgrad och bland annat är möjlig fraktbredd till slutdestinationen en styrande faktor. När brokomponenterna är färdiga för leverans märks de upp och lastas i rätt ordning. Tack vare genomtänkt planering, som tar hänsyn till bland annat tillfartsvägar, kranar och andra påverkande faktorer, underlättas snabbt och effektivt platsmontage.

Brotyper med maximal prefabriceringsgrad tillverkas helt färdiga i fabrik för att lyftas på plats, antingen på helt nya brofundament eller på befintliga när det handlar om en bro som ska bytas ut. En vanligt förekommande konstruktion är en bro som lyfts på plats i sektioner för att sedan monteras ihop på plats. Dessutom finns det brotyper som levereras i enskilda brobalkar för att sedan monteras på plats.

Som kund kan du med fördel låta Martinsons hantera hela processen, från konstruktion och tillverkning till transport och montage.

Varför ska du välja en trästomme?

Det finns en hel del riktigt bra argument, faktiskt. Här kommer en snabblektion i materialens möjligheter och unika byggegenskaper.

  • Trä är lättare än betong. Det är närmare 5x lättare vilket gör montaget enklare och belastningen på grunden mindre.
  • Enkelt att bearbeta. Trä är ett enkelt material som tillåter bearbetning med helt vanliga handverktyg.
  • Snabbt montage. Byggdelar och rationella knutpunkter tillåter snabbt montage, vilket ger en bra totalkostnad.
  • Det är ett bra miljöval. Trä är förnyelsebar och binder koldioxid under hela sin livstid.
  • Hög bärighet och stor spännvidd. Limträ och KL-trä är formstabila material som erbjuder flexibla lösningar.
  • Brand. I många fall uppfyller en limträstomme bärighetskraven vid branddimensionering utan vidare behandling.
  • Behagliga inomhusmiljöer. Tack vare träets fuktutjämnande och ljuddämpande egenskaper erhålls ett bra inomhusklimat. Dessutom är snyggt också.

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer