Våra träbroar

Martinsons har genom åren haft både unika objektsanpassade broar och standardiserade brotyper inom några av de mest efterfrågade användningsområdena: småvägsbroar, gång- och cykelbroar samt skidbroar. Alla utvecklade för att erbjuda snabb leverans och korta montagetider. Genom att utnyttja fördelarna med industriellt byggande är träbroar mer fördelaktiga än broar i stål eller betong inom flera områden.

Vi tar ej emot nya förfrågningar

Vårt erbjudande inom träbroar har på obestämd tid pausats. För att på bästa sätt svara upp mot marknadens behov har vi valt att koncentrera våra insatser inom marknad och produktion till andra segment där vi ser en kraftig och stabil ökning av efterfrågan. 

Underhåll

För dig som har behov av underhåll av en befintlig bro eller som har andra frågor kopplat till en genomförd leverans så kan du kontakta oss precis som vanligt så hjälper vi dig.

Det naturliga sättet att bygga broar

Genom att utnyttja fördelarna med industriellt byggande är träbroar mer fördelaktiga än broar i stål eller betong inom flera områden.

Kvalitetssäkert. Våra träbroar har hög prefabriceringsgrad och byggs till stora delar färdigt i torr fabriksmiljö. Tack vare det använder vi genomgående kvalitetssäkra byggkomponenter, som inte påverkas av yttre omständigheter.

Korta montagetider. Den höga prefabriceringsgraden leder till kort montagetid på plats, vilket medför minimala trafikstopp i eventuell närliggande väg eller järnväg.

Genomtänkta logistiklösningar. Redan i fabrik lastas alla komponenter på transportfordonet i montageordning. Brokomponenterna lyfts som regel på plats direkt från lastbil och monteras med förhållandevis få montörer.

Ekonomiska fördelar. Martinsons broar består till största delen av limträkomponenter, vars låga vikt är fördelaktigt ur många aspekter. Kostnader för såväl transport som grundläggning och lyftkranar kan hållas låga. Konstruktionen gör det även enkelt att byta ut en bro och placera en ny på befintlig grundläggning.

Ett långsiktigt val. Vi har utvecklat en rad tekniska lösningar och skyddsdetaljer som gör träbroarna motståndskraftiga mot väderpåverkan. Dessutom är broarna inte känsliga mot vägsalter, utan behåller sina egenskaper över tiden. 

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer