Våra träbroar

Martinsons har standardiserade brotyper inom några av de mest efterfrågade användningsområdena: småvägsbroar, gång- och cykelbroar samt skidbroar. De är alla utvecklade för att erbjuda snabb leverans och korta montagetider. Dessutom vill vi göra det riktigt enkelt att vara kund. Därför har vi optimerat såväl brokonstruktionen som varje steg i kedjan. Hela vägen från valet av bro till att den är färdigmonterad och godkänd på plats.

Det naturliga sättet att bygga broar

Genom att utnyttja fördelarna med industriellt byggande är träbroar mer fördelaktiga än broar i stål eller betong inom flera områden.

Kvalitetssäkert. Våra träbroar har hög prefabriceringsgrad och byggs till stora delar färdigt i torr fabriksmiljö. Tack vare det använder vi genomgående kvalitetssäkra byggkomponenter, som inte påverkas av yttre omständigheter.

Korta montagetider. Den höga prefabriceringsgraden leder till kort montagetid på plats, vilket medför minimala trafikstopp i eventuell närliggande väg eller järnväg.

Genomtänkta logistiklösningar. Redan i fabrik lastas alla komponenter på transportfordonet i montageordning. Brokomponenterna lyfts som regel på plats direkt från lastbil och monteras med förhållandevis få montörer.

Ekonomiska fördelar. Martinsons broar består till största delen av limträkomponenter, vars låga vikt är fördelaktigt ur många aspekter. Kostnader för såväl transport som grundläggning och lyftkranar kan hållas låga. Konstruktionen gör det även enkelt att byta ut en bro och placera en ny på befintlig grundläggning.

Ett långsiktigt val. Vi har utvecklat en rad tekniska lösningar och skyddsdetaljer som gör träbroarna motståndskraftiga mot väderpåverkan. Dessutom är broarna inte känsliga mot vägsalter, utan behåller sina egenskaper över tiden. 

Så hittar du rätt brotyp

Förhoppningsvis hittar du den bro du behöver inom vårt ordinarie sortiment. I annat fall, till exempel om du är ute efter en lite större vägbro, rekommenderar vi en av våra objektsanpassade broar.

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer