Martinsons småvägsbroar har utvecklats speciellt för det lågtrafikerade vägnätet.  Brotypen gör det möjligt att på ett enkelt och rationellt sätt öka framkomligheten i till exempel en skogsfastighet eller på andra mindre vägar. Träbron är ett miljövänligt alternativ till trummor i stål eller betong. Dessutom ger de en öppnare och mer naturlig släntmiljö för djur som lever nära vattendragen.

Småvägsbroar kan byggas på extremt kort tid till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Genom förbättrad framkomlighet på en skogsfastighet ökar dessutom möjligheterna att få ut högsta möjliga pris vid ett virkesuttag. Broarnas konstruktion gör dem även till ett miljövänligt alternativ, eftersom man kan behålla strandlinjen för till exempel en bäck som korsas.

Martinsons småvägsbroar delas in i två huvudtyper av broar, som kan modifieras och anpassas efter kundens önskemål och behov. 

Den mer avancerade  TL 80 är dimensionerad för full trafiklast, med beläggning i grus eller asfalt och räcken i trä eller stål med en teknisk livslängd på 80 år.

Standardvarianten  TL 40 är dimensionerad för skogsbruksmaskiner och timmertransporter, utan räcken och med en teknisk livslängd på 40 år.