Broar för vägtrafik är det segment som har ökat snabbast inom träbroar de senaste åren. Som Nordens ledande producent är det Martinsons som går i spetsen för utvecklingen. Tack vare ett branschledande utvecklingsarbete och egen personal med hög teknisk kompetens kan vi erbjuda vägbroar med flera viktiga fördelar:

- Hög prefabriceringsgrad
- Låga kostnader för transport och grundläggning
- Genomtänkta logistiklösningar
- Korta montagetider
- Dokumenterad kvalitet och livslängd
- Kostnadseffektiva lösningar