För att bron ska få en lång livslängd är det av stor vikt att man följer brons underhållsplan. Planen innefattar lämpliga intervall för översyn och inspektioner, planerade besiktningar samt vilket underhåll som krävs under brons livstid. 

Martinsons kan erbjuda sina kunder en rad underhållstjänster, var för sig eller som helt paket: 

Underhållsplan Inkluderar utförliga beskrivningar på hur din träbro ska skötas och kontrolleras. 

Huvudinspektion Genomförs var sjätte år, där fuktkvoter, spännkrafter, förband, ytbehandling m.m. kontrolleras och mäts. Allt dokumenteras i tillhörande rapport. 

Åtgärdsförslag Verkställs för att behålla träbrons funktion och livslängd. 

Service/Reparation Om kunden vill kan Martinsons genomföra de åtgärdsförslag vi tidigare kommit fram till för att garantera ett väl genomfört arbete.