Martinsons utvecklingsavdelning har under åren tagit fram en rad konstruktionslösningar för att säkerställa en lång teknisk livslängd utöver de krav som ställs i dagens gällande bronorm. Dessutom har vi kontinuerligt fortsatt utveckla smarta metoder för att effektivisera montaget ute i fält. I projekteringsguiden beskrivs de olika konstruktionslösningar som vi erbjuder. Ta gärna del av dem för att se vilka lösningar som bäst passar ditt projekt. Utifrån dina behov kan Martinsons ta fram ritningar på både standardlösningar och projektunika alternativ.

Kontakta gärna Martinsons för konsultation och ritningar. Projekteringsguiden finns att ladda ner här.