Gång- och cykelbroar utförda med en T-balkskonstruktion klarar stora spännvidder och ger låga underhållskostnader. Genom att montera samman flera stående balkliv och liggande limträbalkar kan T-balkstvärsnittet byggas upp. Balkarna sammanbinds genom limning och spännstag i tvärled. 

Balkliven kan tillverkas med överhöjning så att bron får en svagt bågformad linje. T-balksbroar får hög styvhet och klarar därför långa spännvidder. Farbanan utförs tät med tätskikt och asfalt eller grus. T-balksbroar görs oftast i ett spann då de klarar spännvidder upp till 30 m. Dimensionering samt ytbehandling utförs enligt gällande bronorm och den tekniska livslängden är 80 år.