Gång- och cykelbroar utförda med en lådbalkskonstruktion klarar stora spännvidder och ger låga underhållskostnader. Genom att montera samman flera stående balkliv och liggande limträbalkar kan lådtvärsnittet byggas upp. Balkar sammanbinds genom limning och spännstag i tvärled. Balkliven kan tillverkas med överhöjning så att bron får en svagt bågformad linje. 

Lådbalksbroar får hög styvhet och klarar därmed längre spännvidder. Farbanan utförs tät med tätskikt och asfalt eller grus. Lådbalksbroar görs oftast i ett stycke och klarar då spännvidder upp till 30 m. Dimensionering samt ytbehandling utförs enligt gällande Bronorm och den tekniska livslängden är 80 år.