En vacker bro för lite längre spännvidder

Monteringsfärdig fackverksbro som passar lika bra över en väg eller ett vattendrag inne i samhället, i parkmiljön eller på landsbygden. Bromodellen klarar spännvidder upp till drygt 30 meter och är utvecklad för att uppfylla kraven från beställare inom kommuner och Trafikverket. Modellfamiljen ingår i vårt sortiment av färdiga broar som är utvecklat för att erbjuda snabb leverans, göra det enklare och spara pengar för dig som behöver en bro. Med den utgångspunkten har vi optimerat såväl brokonstruktionen som varje steg i kedjan från valet av bro till att den är färdigmonterad och godkänd på plats.

 

Bron är tillverkad i trä från norrländska skogar. Både materialvalet och den energisnåla tillverkningen av träbroar innebär en mer än halverad klimatbelastning jämfört med broar i andra material. Medräknat den mängd koldioxid som träet binder minskar belastningen ytterligare. Konstruktionen är dimensionerad enligt de laster Trafikverket tillämpar för gång- och cykelbroar.

 

Till besparingen bidrar även låga kostnader för löpande underhåll. Med rätt skötsel enligt medföljande underhållsplan har bron alla förutsättningar att behålla sina estetiska och tekniska kvaliteter i många decennier.

 

Den monteringsfärdiga bron levereras i ett stycke på speciallastbil. Från att lastbilen anländer och kranen finns på plats tar det normalt inte mer än någon timme att lyfta och montera bron på plats.

 

Motsvarande information kan du även ladda ner som produktblad här.

 

 

Martinsons fackverksbro 

Modellprogram

FV_modellprogram_2015.jpg 

Spännvidd: Mått mellan landsfästets upplagspunkter.
Bygghöjd: Mått från underkant bro till överkant farbana.
Måtten förtydligas på produktritning.

 

Grundutföranden och tillval

GRUNDUTFÖRANDE

Material

Norrländskt furu

 

Träskydd

Tryckimpregnering

 

Bärverk/räckestomme

Fackverkskonstruktion i limträ


Räckesfyllning

Vertikala träspjälor


Beläggning farbana

Slitplank


Tunnplåtsinklädnad

Greencoatbelagt stål, svart

  

TILLVAL

Alternativa utföranden:


Räckesfyllning

Polymernät GS-Grid B40/40, kulör svart


Ytbehandling

Räcke och inklädnadspanel:
Täckmålat i faluröd

Broplatta, räcke och inklädnadspanel:
Täckmålad i en annan kulör*


Tunnplåtsinklädnad

Rostfritt stål

 

Kompletterande produkter:


Anslutningsräcke
Utförandet förtydligas i teknisk specifikation

Tryckimpregnerat

Täckmålat i faluröd

Täckmålat i en annan kulör*

 

  

Martinsons ytbehandling

*Möjliga tillval kulörer.
Förutsätter samma kulör för alla delar på bron som ytbehandlas.


 

Landfästen

FV_landfaste_betong.jpg FV_landfaste_tra.jpg
Landfäste i betong
Vi kan erbjuda konstruktionshandlingar
på betonglandfästen.
Landfäste i trä
Som alternativ kan Martinsons erbjuda landfästen i trä.

 


Prislista, fritt fabrik

Gäller från 2016-10-01 tills vidare.
Priser exkl moms.

FV_prislista_fritt_fabrik_20161028..jpg


 

Prislista, frakt och montage

Se priser per region här.

 

Avtalsvillkor

Betalningsvillkor:
20 % vid beställning.
80 % vid färdigmonterad bro.

Leveranstid:
Cirka 8 veckor från beställning.
Anges på orderbekräftelsen.

Ladda ner "Martinsons allmänna leveransbestämmelser färdiga broar" här.

Vid köp av färdig bro komplett med montering, ladda ner "Martinsons allmänna entreprenadbestämmelser färdiga broar" här.

 

Offereras separat

Platsanpassade landfästen i trä.
Konstruktionshandlingar för betonglandfästen.

 

Tillkommer från valfri leverantör

Förprojektering av lägets förutsättningar för brobyggande
Projektering och utförande av markarbete
Platsgjutning av landfäste i betong

 

Teknisk specifikation

Ladda gärna ner de kompletta tekniska specifikationerna här.

 

Martinsons förbehåller sig rätten till ändringar i utförande och prislistor.