Både broplatta och bärande båge kan medfördel tillverkas i limträ, som förbinds och stabiliseras i tvärriktningen genom stag eller ramar. För att klara normalprofilen för fria rummet vid bågen med upphängd farbana anordnas portalramar i området intill upplagen. 

Av transport- och tillverkningsskäl används som regel treledsbågar vid stora spännvidder. Även ur statisk synpunkt är treledsbåge fördelaktiga. Att göra momentstyva montageskarvar på byggplatsen är också möjligt. Vid mindre spännvidder kan bågarna tillverkas i ett stycke som tvåledsbågar. 

Horisontella upplagskrafter måste tas upp i sidobalkarna, dragbanden eller ledas in i upplagen. När farbanan följer bågens form får pilhöjden inte vara för stor, eftersom stigningen då blir för kraftig. Massiva bågar kan ha uppstolpad eller upphängd brobaneplatta. Farbanan utgörs av asfalt, grus eller trä. Dimensionering samt ytbehandling utförs enligt gällande Bronorm och den tekniska livslängden är 40-80 år.